Kraven på finansiell information ökar
JG Leinmark gör otillgängliga texter tillgängliga
För både större börsnoterade bolag och mindre företag är det viktigt att nå ut med diverse information till sina olika intressenter. JG Leinmark AB ser till att den text som ska användas i olika sammanhang är skriven på en god, begriplig och korrekt svenska.
 
Det är nästan bara större börsnoterade företag som håller sig med en egen IR avdelning, som ser till att den information som når ut till aktieägarna och andra intressenter är utformad på ett korrekt och tillgängligt sätt.  John Leinmark och hans företag JG Leinmark AB fungerar som en extern Investor  Relations Services- avdelning, som håller de olika intressenterna, d v s aktieägare, kunder eller leverantörer,  informerade om eventuell vinst , en ny produktlansering m m.
JG Leinmark AB hjälper mindre företag att utforma tydliga och lättydda årsredovisningar som, för att förstärka budskapet,  illustreras med bild och text .
- För tillfället arbetar jag bl a med två snabbväxande företag i Blekinge som strävar mot att bli börsnoterade. De har nu för första gången gått ut till blivande aktieägare och kunder med en tryckt årsredovisning.  För dem var det viktigt med en illustrerad årsredovisning  skriven på ett konkret och enkelt sätt.
Grundbulten i verksamheten är att se till att den text som ska användas i olika sammanhang är  skriven på god,  begriplig och korrekt svenska. John kan redigera ett brev för en aktieanalytiker, utforma ett brev med information hur en särskild fond har utvecklat sig eller ett kundbrev med information om förändrade rutiner i årsredovisningen. Bara för att nämna några axplock ur tjänsteregistret.
 
Efterfrågan bara ökar
John har arbetat 25 år på SE Banken och har stor erfarenhet av ekonomiska texter. Intresse för textförädling har han haft ända sedan studenttiden, då han pluggade juridik i Uppsala. Med åren har hans teknik och färdighet ständigt förbättrats.
- Kravet på finansiell information från olika publika företag ökar hela tiden. I många fall får också myndigheterna kritik för att de skriver på ett sätt så att folk inte förstår. Jag är övertygad om att efterfrågan på textförädling bara kommer att öka i framtiden.
Den tekniska utvecklingen gör att John inte behöver besöka kunden för att redigera en text. Kunderna mailar in sitt material och när texterna är färdigbearbetade mailar John tillbaka dem. Han är alltid tillgänglig fast han arbetar och bor i en idyll i Roslagen.

JG Leinmark

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0175-64074
Fax: 0175-64160

Adress:
JG Leinmark
Kurbacken 9500
76296 Rimbo
5 senaste företagen